ASFALTIRANJE ODSEKA CESTE PRISTAVA IN ODSEKA NA GASILSKI ULICI V LOKI PRI MENGŠU

Občina Mengeš je v mesecu juliju 2014 v sklopu vzdrževalnih del na občinskih javnih cestah  izvedla asfaltiranje krajših odsekov in sicer na Gasilski cesti v Loki pri Mengšu in na ulici Pristava v Mengšu. Z asfaltiranjem odseka na Pristavi v dolžini cca 140 metrov in postavitvijo cestnih robnikov se bo tako v nadalje preprečila škoda, ki je bila nekaterim stanovalcem ob vsakem nalivu povzročena zaradi vdora meteorne vode v njihove stanovanjske objekte. Prav tako bo olajšano tudi izvajanje del  v času zimske službe. 
  
V Loki pri Mengšu se je asfaltiral odsek Gasilske ceste v dolžini cca 80 metrov.  Delno  je bilo potrebno odstraniti nenosilni material in ustrezno utrditi cestišče. Urejeno je bilo tudi odvodnjavanje.