ČASOVNO OMEJENO PARKIRANJE - MODRE CONE

V mesecu februar  2014 bo pričel veljati Sklep o določitvi javnih površin, kjer je  časovno omejeno parkiranje. Časovno omejeno parkiranje v občini Mengeš bo za enkrat uvedeno na treh lokacijah in sicer javno parkirišče  pri VVZ Gobica vzdolž Šolske ceste, javno parkirišče pri Pošti Mengeš vzdolž ceste Trdinov trg in javno parkirišče pri Kulturnem domu Mengeš ob Slovenski cesti.
Mirujoči promet na teh območjih,  ki  ga s predlaganim sklepom  urejamo ni bil urejen,  predvsem pa javna parkirna mesta zasedajo posamezniki in celo podjetja, ki želijo svoje težave v zvezi s parkiranjem zaposlenih in njihovih strank reševati na ta način, da javna parkirišča niso več namenjena občanom in drugim  pač pa specifičnim podjetjem,  ki imajo v neposredni bližini svoj poslovni prostor. Glavni namen uvedbe javnih parkirnih površin s časovno omejenim parkiranjem je omogočiti dostopnost občanom do javnih parkirišč, ko jih potrebujejo ob zadovoljevanju svojih potreb oziroma ob različnih opravkih.
Na vseh parkiriščih bo tudi urejena oziroma označena parkirna mesta za invalide. Nadzor nad izvrševanjem sklepa bo vršil medobčinski inšpektorat.
 
 
Občinska uprava