ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Dela na energetski sanaciji OŠ so se v letu 2014 zaključila.
V letošnjem letu je bilo opravljenih cca 60 % predvidenih del. izvedena je bila nova strešna kritina z izolacijo. Prav tako je bila izvedena v večjem delu hidro in toplotna izolacija kleti, nova drenaža ter meteorna kanalizacija. Okna so bila zamenjana na strehi, mansardah in celotnem zahodnem traktu objekta. Na tem delu je izveden tudi toplotni ovoj z zaključnim slojem. Na južni strani so vgrajene nove okenske žaluzije. V notranjosti so bili, v saniranem delu, zamenjani dotrajani radiatorji.
 
Sanacija se bo nadaljevala in zaključila v letu 2015.