ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

V začetku aprila so se pričela dela na Osnovni šoli Mengeš  v okviru projekta Energetske sanacije objekta OŠ, ki obsega:
Toplotno in hidroizolacijo temeljev
Toplotno izolacijo stropov oziroma strehe v mansardah
Zamenjava stavbnega pohištva
Toplotno izolacijo zunanjega ovoja (fasada)
 
V ta namen je Občina Mengeš, kot lastnica objekta v lanskem letu uspela na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobiti kohezijska sredstva EU v višini 435.000 €, kar je enako 85% v ta namen predvidenih upravičenih stroškov na projektu.
S temi sredstvi in delom lastnih smo obvezani do sredine leta 2015 energetsko sanirati objekt in zagotoviti določene prihranke na porabi energije.
Dela bodo trajala  v letošnjem letu do konca avgusta. Zaključek vseh del planiramo v poletnih počitnicah 2015. Dela izvaja AS-Primus d.o.o. Stari trg pri Ložu, nadzira pa gradnjo Domplan d.d., Kranj.