NOVI AVTOBUSNI POSTAJI V LOKI PRI MENGŠU IN POSTAVITEV KOLESARNICE PRI KULTURNEM DOMU MENGEŠ

Občina Mengeš je tudi v letošnjem letu nadaljevala z obnovo nadstrešnic avtobusnih postajališč. V mesecu maju 2014 sta bili v Loki pri Mengšu nameščeni novi avtobusni postaji krajinske zasnove. Nove avtobusne postaje bodo tako zaradi svoje izvedbe predvsem občanom Loke pri Mengšu nudile udobnejše čakanje. Hkrati se je delno uredila tudi okolica postaj.
 
Prav tako smo v sodelovanju s podjetjem Lešnik Lenart d.o.o., pri avtobusnem postajališču Kulturni dom (pri Občini Mengeš) postavili tudi kolesarnico oziroma nadstrešnico za shranjevanje koles. Nadstrešnica za kolesa je podobnega stila izvedbe kot že lansko leto postavljeno avtobusno postajališče. V kolesarnici je možno hkrati pustiti 11 koles.