IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OSTALE INFRASTRUKTURE TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE KAMNIK - ZAČETEK GRADNJE

V začetku junija 2014 je bila podpisana pogodba o izvedbi projekta izgradnje kanalizacije in ostale infrastrukture na območjih: severni del Mengša nad razbremenilnikom (vzhodno od Gorenjske ceste) in južno od Grobeljske ceste.
Dela so se pričela v  začetku julija 2014 in sicer v območju Veselovega nabrežja. Izvajalec vseh del je konzorcij Hidrotehnik d.d. (vodilni partner) in Strabag AG(partner).Nadzor nad gradnjo opravlja podjetje Projekt iz Nove Gorice.
Občina za ta projekt pričakuje naknadno odobritev kohezijskih sredstev EU.
Območje, ki je predmet projekta bo do konca leta 2016 opremljeno s kanalizacijo, prav tako pa bo obnovljen vodovod, javna razsvetljava,omogočena navezava na optično omrežje ter obnovljene ceste z odvodnjavanjem.
 
 
Prav tako je bila sredi junija podpisana pogodba za Nadgradnjo čistilne naprave Domžale – Kamnik. Napravo je potrebno nujno tehnološko izboljšati, da bo zadostila veljavnim predpisom s področja varovanja okolja. Projekt bo potekal več let.
Občine lastnice objekta (Mengeš 15 %) za ta projekt prav tako pričakujejo naknadno odobritev kohezijskih sredstev EU.