OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI MENGEŠ - ZAČETEK GRADNJE

Po obsežnih pripravah se je 10. maja na območju priključitve na vodooskrbni sistem Domžale pričela gradnja cevovoda in potrebne kabelske kanalizacije..
Gradnja po Mengeškem polju na odseku do obvoznice Mengeš (faza 2) in odseku proti Loki (faza 3) bo potekala do sredine julija 2014. Faza 1, ki  predstavlja odsek ob obvoznici Mengeš,  se bo izvajala po končanih fazah 2 in 3.
Vse uporabnike zemljišč ob trasi, ki jih do sedaj še nismo  bomo o tem še obvestili.
 
 
OBVESTILO
Zaradi gradnje vodovoda na Mengeškem polju prosimo  uporabnike poti (pešce, kolesarje) v smer Lipce (iz Mengša in Loke), da teh sprehajalnih poti v času gradnje  NE UPORABLJATE. Dostop za kmetijsko mehanizacijo je dovoljen do (premične) zapore.
 Le z upoštevanjem navodil in dodatne prometne signalizacije bo potekala gradnja varno in hitro, prav tako pa ne bomo povzročali dodatne škode na posevkih in s tem slabe volje lastnikov in uporabnikov zemljišč.
Franc Jerič, župan