POKOPALIŠČE MENGEŠ - ODSTRANITEV CIPRES

Občina Mengeš je v mesecu septembru na pokopališču Mengeš odstranila obstoječe ciprese ob vodotoku Pšata. Odločitev za odstranitev preveč razraščenih in previsokih cipres je Občina sprejela na podlagi večkratnih pobud in opozoril najemnikov grobov v neposredni bližini cipres kot tudi upravljavca pokopališča. Ker cipres ni bilo več mogoče vzdrževati z rednim obrezom, saj so bile visoke že skoraj 10 metrov oziroma razraščene preko grobov, so morali najemniki grobov v tem delu pokopališča skoraj vsakodnevno čistiti tako grobove kot tudi okolico.
Po celotni dolžini 200 metrov so se nasadile nove ciprese, ki bodo vnaprej redno vzdrževane tako v širino kot tudi v višino. Izvajalec del je bilo podjetje Gaber Vavpetič d.o.o., Mengeš.