SANACIJA DREVOREDA "LIPCE"

Občina Mengeš je na podlagi projekta za obnovo drevoreda v Grobljah – Lipce, ki je s strani ZRSVN zabeležen kot oblikovana naravna vrednota in tako lokalnega pomena,  v letu 2013 in 2014 namenila po 7.000,00 eur.  Drevored stoji na makadamski poti, ki povezuje naselje Rodica ( Domžale ) z Mengšem. Kljub temu, da drevored stoji razmeroma » na samem » gre za frekventno obiskano območje, predvsem  s  sprehajalci psov,  rekreativnimi tekači in kolesarji. Torej drevored domačinom predstavlja del vsakodnevnega rekreativnega območja. Zaradi razmeroma frekventnega obiska drevoreda je bilo potrebno v skladu s projektom, znotraj drevoreda zagotoviti varnost mimoidočih, hkrati pa s posegi ohraniti drevored in posamezna drevesa v vsej svoji mogočnosti in v estetskem ter naravnem izgledu. S posegom so bile odstranjene nevarne suhe (velike) veje, na določenih drevesih je bil izveden obrez profila krošnje in izveden strukturni rez.