SANACIJA IN ČIŠČENJE RAZBREMENILNEGA KANALA PŠATA - KAMNIŠKA BISTRICA - OD MOSTU NA KAMNIŠKI CESTI DO MOSTU NA KOLODVORSKI CESTI

Občina Mengeš tudi v letošnjem letu nadaljuje s čiščenjem naplavin iz razbremenilnika Mengeš, saj se zavedamo problematike neočiščenega razbremenilnega kanala Pšata – Kamniška Bistrica, ki varuje območja južno od njega pred morebitnimi poplavami. Zaradi zaraščanja, nanosov in delno poškodovanih ali celo porušenih zidov se zmanjšuje pretočna sposobnost kanala. Z namenom reševanja problematike že najmanj od leta 2008 vlaga sredstva v sanacijo objekta.
Glede na to, da je lastnik objekta država, ima za vzdrževanje vodotokov podeljeno koncesijo podjetju Hidrotehnik. Vse pristojnosti in dolžnosti so na strani države, ki pa v te namene namenja vedno manj sredstev. Kljub temu pa vedno, tudi na zahtevo Občine, pripravi vse potrebno dokumentacijo in soglasja za izvedbo vzdrževalnih del. Sama trenutno izvaja le nujna vzdrževalna dela.
V preteklosti se je saniralo del zidu v Topolah in očistil profil kanala od Topol do mostu na Kamniški cesti. Tu je v različnih deležih pokrivanja stroškov sodelovala tudi država.
V mesecu septembru 2014 se je očistil naplavin in zaraščenega dela še del razbremenilnika med mostom na Kamniški cesti in mostom na Kolodvorski cesti. Hkrati se obnavljajo tudi poškodovani zidovi.