VODOVOD NA ZGORNJEM DOBENU

V maju in juniju 2014 je bila izvedena nova vodovodna povezava v dolžini 300 metrov po cesti, ki pelje od Anžina proti Rašici. S tem je omogočena gradnja objektov na območju ob cesti in zagotovljena vzporedna povezava, ki bo izboljšala funkcioniranje vodovodnega sistema. Razširjena in izboljšana je bila tudi hidrantna mreža na tem delu Dobena (trije novi hidranti).