ZAMENJAVA ZAŠČITNIH VAROVALNIH OGRAJ NA MOSTOVIH

Občina Mengeš je v letošnjem letu pristopila k zamenjavi dveh dotrajanih varovalnih zaščitnih ograj na mostu v Loki pri Mengšu – cesta do gradu Jablje in na Kolodvorski cesti.  Ograje so bile že močno načete zaradi prerjavenosti in niso več zagotavljale varnosti udeležencem v prometu.  Na obeh mostovih se je namestila nova zaščitna varovalna ograja.