IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POD GROBELJSKO CESTO

V mesecu juniju 2016 smo pod Grobeljsko cesto zaključili z izgradnjo komunalne infrastrukture v petih ulicah, med katerimi je bila tudi Vodnikova ulica. Zgrajenega je bilo 530,38 m fekalne kanalizacije, 508 m vodovoda, 557 m asfalta ter razpeljane 114 m javne razsvetljave.
Na Vodnikovi ulici je bila izvedena rekonstrukcija makadamske ceste v asfalt z ureditvijo odvodnjavanja. Za asfaltiranje je bilo porabljenih 659,47 m2 asfalta, za ureditev odvodnjavanja meteorne vode je bilo vgrajenih 6 požiralnikov, izdelane 4 ponikalnice te položenih 55 m meteorne kanalizacije.