IZGRADNJA VZHODNEGA PRIZIDKA OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Vzhodni prizidek OŠ Mengeš, ki se je začel graditi med šolskimi počitnicami, v mesecu juliju 2016. Z zgrajeno streho, vgrajenimi okni in fasado je prizidek kmalu dobil končno zunanjo podobo. Izvajalec je v decembru začel z gradbenimi deli v notranjosti, ki bodo zaključena v pomladnih mesecih 2017. Med gradnjo elektro in stojnih inštalacij bo občina pripravila razpis za notranjo opremo, ki se bo vgradila pred začetkom novega šolskega leta 2017/2018. Šola bo z izgradnjo vzhodnega prizidka pridobila 6 novih učilnic in kabinete. Prostorska stiska šole pa s tem še ne bo rešena. Občina načrtuje še gradnjo nove športne dvorane in preureditev obstoječe telovadnice v jedilnico in kabinete.
 
OŠ Mengeš je že danes ena večjih osnovnih šol v Sloveniji, ki se z naraščanjem prebivalstva v občini, predvsem priseljevanja mladih družin, vsako leta srečuje z novimi izzivi.
 
Zunanja gradbena dela so bila zaključena v slabih štirih mesecih, v novembru je bila zgrajena streha, vgrajena so bila okna in vrata, izvajalec je odstranil žerjav in zaključil fasado.
 
Izvedbena dela potekajo po terminskem planu. Izvajalec bo v januarju nadaljeval z notranjimi gradbeno obrtniškimi deli, ki bodo zaključena predvidoma v pomladnih mesecih. Po sprejetju proračuna za leto 2017 bomo izvedli javni razpis za notranjo opremo za 826 kvadratnih metrov površin, ki jih sestavlja šest učilnic, kabineti, skladišče, prezračevalni sistem in posebni učilnici za tehnični pouk in gospodinjstvo. Notranja oprema bo naročena po opravljenem javnem razpisu in zaključenim postopkom izbire. Oprema bo dobavljena predvidoma v začetku poletih šolskih počitnic ter med poletnimi počitnicami tudi vgrajena.
 
Z izgradnjo vzhodnega prizidka prostorska stiska osnovne šole ne bo rešena. V občino Mengeš se je v zadnjih letih priselilo veliko novih prebivalcev in projekcije prebivalstva kažejo, da se število vpisanih učenk in učencev iz 736 v šolskem letu 2016 lahko v prihodnjih letih poviša tudi na 850 vpisanih učenk in učencev. V letu 2017 načrtujemo pripravo projektne dokumentacije, izvedbo javnega razpisa izbiro izvajalca gradnje in pričetek gradnje.