NOV ODSEK JAVNE CESTE 753021 NA ZGORNJE DOBENO

V mesecu oktobru 2016 smo rekonstruirali nov 280 m dolg odsek ceste na zgornje Dobeno. Na celotni trasi so bili zamenjani tamponi v debelini 30 cm, urejeno odvodnjavanje meteorne vode in nov asfalt. Rekonstruirana cesta je sedaj tudi nekoliko širša in v ovinkih pregledneje izpeljana. S tem so prebivalci Dobena, kot tudi obiskovalci pridobili varnejšo in udobnejšo cesto. V letu 2017 že načrtujemo rekonstrukcijo naslednjega dotrajanega odseka.