OBNOVA VODOVODA V KUHINJI OŠ MENGEŠ

V letu 2016 smo izvedli rekonstrukcijo vodovoda v kuhinji OŠ Mengeš. Vzrok za obnovo vodovoda je bil v dotrajanosti vodovnih instalacij, saj niso bile zamenjane vse od izgradnje šole.