POSTOPNA ZAMENJAVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V OBČINI MENGEŠ

V Občini Mengeš smo tudi v letu 2016 nadaljevali s postopno zamenjavo neustreznih avtobusnih postajališč. Novo postajališče pri Gasilsko godbenem domu nudi vsem čakajočim zaščito proti dežju in s krajinsko zasnovo dopolnjuje urejen videz lokacije. V letu 2017 so v proračunu rezervirana sredstva za zamenjavo naslednjega postajališča ter nato v proračunu 2018 še zamenjava zadnjega, neustreznega postajališča v občini.

Obstoječa avtobusna postajališča so bila neustrezna, saj čakajočim niso ponudila zaščite pred dežje. V občini smo se po pregledu obstoječih možnosti odločili za krajinsko zasnovane nadstrešnice, ki so primerne za postavitev v krajini, tako na postajališču v Toplah, kot v naseljih. Prijeten, topel, alpski videz avtobusnih postajališč ustvarjajo ovalna strešnica, konstrukcija v svetlo sivi barvi in z masivnim lesom obloženi nosilni, jekleni stebri. Avtobusna postajališča so bila izbrana tudi, ker se lahko modularno sestavljajo in se na lokaciji le sestavijo, so v celoti montažna konstrukcija. Del avtobusnega postajališča so tudi opozorilni znaki za ptice, prepoved plakatiranja in sedežna klop iz masivnega lesa.
V letu 2017 so v proračunu za vsa avtobusna postajališča zagotovljena tudi sredstva za redno čiščenje steklenih površin, predvidoma 4 krat letno ter za pometanje površin postajališč z robniki z bližnji okolici in praznjenje košev za smeti, kar se bo izvaja predvidoma 1 krat mesečno. Poenotena avtobusna postajališča in njihovo redno vzdrževanje so del aktivnosti uprave, da skupaj zagotovimo urejeno občino.