UREDITEV PREZRAČEVANJA V KUHINJI OŠ MENGEŠ

V mesecu septembru 2016 smo izvedli rekonstrukcijo prezračevanja v kuhinji OŠ Mengeš. Vzrok za izvedbo rekonstrukcije prezračevanja je bil v toplotnih izgubah in podtlaku, ki ga je ustvarjala kuhinjska napa. Kuhinjska napa odvoda odpadnega zraka ni imela speljanega v rekuperator, pač pa na prosto. Drugi vzrok za rekonstrukcijo prezračevanja je hlajenje poleti in preprečevanje prepiha zaposlenih v kuhinji. S prezračevanjem smo dosegli prihranek toplotne energije v kurilni sezoni in izničili podtlak ter prepih prejšnjega sistema.