UREDITEV VODOTOKA PŠATA V TOPOLAH

V mesecu avgustu 2016 smo nad mostom v Topolah izvedli sanacijo struge vodotoka Pšata. Sanacijska dela so bila izvedena kot protipoplavni ukrep in sicer gor vodno od mostu v dolžini 250 m. Struga je bila poglobljena, levobrežno in desnobrežno je bila izdelana skalna zložba, kar preprečuje bočno erozijo.