NOV PITNIK OB DIMČEVEM ZNAMENJU, NA POLJU PRED VSTOPOM V DREVORED LIPCE

Občina Mengeš je v sodelovanju z JKP Prodnik v  maju postavila nov pitnik ob Dimčevem znamenju, na lokaciji, kjer se vsak dan gibajo številni rekreativci. Pitnik je postavljen skladno z obnovo vodovodnega sistema na Mengeškem polju in izdelavo prečrpališč VDG-3 in VDG-4.

Sedaj so na območju Občine Mengeš postavljeni trije pitniki, vsi v neposredni bližini rekreativnih poti. Prvi je v Staretovem drevoredu pri teniškem igrišču oziroma  na vhodu v Športni park Mengeš, drugi na Ropretovi cesti pri vrtini M1 v neposredni bližini izvira Žeček in tretji sedaj ob Dimčevem znamenju pri črpališču VDG-4.