OB OBČINSKEM PRAZNIKU OTVORITEV BRVI ZA PEŠCE IN ORODIJ ZA ULIČNO VADBO

V petek, 26. maja 2017, sta v okviru praznovanj ob občinskem prazniku Občine Mengeš potekali uradni otvoritvi brvi za pešce čez Pšato na Šolski ulici in orodij za ulično vadbo v Športnem parku Mengeš. Brv, ki je bila prehodna že jeseni 2016, je bila sedaj zaključena z asfaltiranim vzhodnim in zahodnim delom dostopnih poti, prostor pred brvjo je bil na zahodni strani tlakovan, del površin je bilo zatravljen, izvedla pa se je tudi osvetlitev brvi. Orodja za ulično vadbo so bila prav tako zgrajena jeseni, spomladi je bila položena odporna podloga, tudi za vadbo na tleh, in urejena okolica.
 
Otvoritveni pesmi Mengeške godbe je sledil kratek govor župana Občine Mengeš, Franca Jeriča, ki je prisotne opozoril na pomen varne poti v šolo, saj so otroci radi razigrani in zato včasih manj pozorni na dogajanje, promet okoli sebe. Pred rezanjem traku je prisotne nagovorila tudi Maja Avguštin, iz območne enote Kranj, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je izpostavila pomen ohranjanja kulturne dediščine za naslednje generacije. Otvoritev brvi za pešce, ki je bila zgrajena v sklopu zagotavljanja varne šolske poti za učenke in učence Osnovne šole Mengeš, se je zaključila, kot se za glasbeno mesto spodobi, s pesmijo.
 
Otvoritev orodij za ulično vadbo je potekalo v neposredni bližini v Športnem parku Mengeš, na vhodu v park iz Šolske ulice. V športnem duhu se je otvoritev pričela s plesnim nastopom plesalk Društva AIA. Sledil je nagovor podžupana Občine Mengeš, Boga Ropotarja, ki je prisotne povabil, naj tudi sami izkoristijo možnost intenzivne vadbe na orodjih za ulično vadbo na prostem. Nato je sledil prikaz in komentar vaj na postavljenih orodij. Otvoritev se je ponovno zaključila s pesmijo Mengeške godbe. Po uradnem delu so pristni preizkusili svoje sposobnosti na orodjih.
Brv za pešce čez Pšato na Šolski ulici
 
Občina Mengeš je skupaj z Osnovno šolo Mengeš in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu konec šolskega leta 2015/2016 opravila ogled stanja varnih poti v šolo na terenu. Skupaj so ugotovili, da je bilo uspešno zaključenih več aktivnosti za zagotavljanje varnih šolskih poti in kot naslednjo prioriteto določila ureditev varnega prehoda učenk in učencev čez brv na Šolski cesti, ki je v času prihajanja oziroma odhajanja v vrtec in šolo še posebej prometna. Dogovorili so se za prostorsko in cenovno ugodno rešitev, postavitev ločene brvi za pešce.
Občina Mengeš je sredstva za izdelavo brvi rezervirala v Proračunu Občine Mengeš 2016 ter takoj po sprejetju proračuna pristopila k izdelavi projekte dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja.
 
Gradnja brvi se je pričela v poletnih mesecih. Konec meseca avgusta je podjetje VGP d.o.o. pripravilo temelje in v septembru postavilo kovinsko konstrukcijo. Sledila je montaža stekel in lesenih podnic. Stara ograja, ki ni ustrezala varnostnim kriterijem, je bila odstranjena. Do brvi v makadamski izvedbi je bila postavljena začasna varovalna ograja. Brv je bila končana v letu 2016, pred pričetkom tradicionalnega Mihaelovega sejma. S tem je omogočena dolgo pričakovana varna šolska pot za učenke in učence Osnovne šole Mengeš.
V letu 2017 je Občina Mengeš zagotovila še sredstva za ureditev okolice brvi. Dela so bila izvedena takoj, ko so to dopuščale vremenske razmere. Sedaj je asfaltiran vzhodni in zahodni del dostopnih poti do brvi, prostor pred brvjo je na zahodni strani tlakovan, del površin je zatravljen, izvedla pa se je tudi osvetlitev brvi.
 
Otvoritev orodij za ulično vadbo
Na travniku pred Osnovno šolo Mengeš je bil konec leta 2016 zgrajen sklop orodij za ulično vadbo, ki je v aprilu 2017 dobil končno podobo. Prvi uporabniki so s postavljenimi orodji izredno zadovoljni, ker so kvalitetna in smiselno postavljena. Uradna otvoritev orodij za ulično vadbo je potekala v petek, 26. maja 2017, v sklopu prireditev ob občinskem prazniku Občine Mengeš.
V letu 2015 je med novimi atraktivnimi vsebinami med mladimi največ pozornosti prejela prav t.i. ulična vadba (Street workout). Skladno z njihovo pobudo smo se v Občini Mengeš odločili, da orodja za ulično vadbo vključimo v Športni park Mengeš. Sredstva za realizacijo smo rezervirali v Proračunu Občine Mengeš za leto 2016 in 2017.
 
Na orodjih za ulično vadbo se izvajajo vaje z lastno težo in z veliko telesnega gibanja. Elementi so zelo dinamični, zato je še posebej pomembno, da so orodja primerno trda in kvalitetna. Po pregledu možnosti, ki jih ponuja trg, smo se na Občini Mengeš odločili za močna orodja iz nerjavečega jekla. Pomembno je bilo tudi, da so odporna na vremenske razmere, saj tako pomembno zmanjšamo stroške vzdrževanja.
 
S postavitvijo močnih in kvalitetnih orodij pa smo zagotovili tudi, da orodja vzdržijo velike silnice in s tem vsem udeležencem zagotavljajo, da bodo varno razvijali svoje sposobnosti. Varnost uporabe orodij za ulično vadbo potrjuje tudi certifikat ustreznosti orodij, ki ga je izdal Inštitut varnosti. Zaradi popularnosti same vadbe in vse večjega interesa za gibanje na prostem, pričakujemo, da se bo na orodjih zvrstilo veliko uporabnikov. Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, je ob otvoritvi izpostavil: »Ne glede na varnost, ki smo jo zagotovili, pa je sedaj na vas uporabnicah in uporabnikih, da tudi sami z izvajanjem primernih vaj zagotovite varno uporabo postavljenih orodij.«
 
Shemo orodij je bila pripravljena po ogledu lokacij za ulično vadbo v okolici. Prvi uporabniki so že začeli s treningi, še pred uradno otvoritvijo, in njihovi vtisi so izredno pozitivni. Prepričala jih je tako postavitev, kot moč in varnost orodij ter odporna podloga tudi za vadbo na tleh.
Ob orodjih smo postavili tudi spremljajočo infrastrukturo, klop, koš za smeti in stojalo za kolesa.
 
Foto: Edvard Vrtačnik