V OKVIRU VAŠKEGA PRAZNIKA DOBENO TUDI SLAVNOSTNA OTVORITEV CESTE LOKA DOBENO

V soboto, 2. septembra 2017, je Turistično društvo Dobeno že tradicionalno organiziralo vaški praznik. V okviru vaškega praznika Dobeno je potekala tudi slavnostna otvoritev dela obnovljene ceste Mengeš Dobeno. Začela se je z nagovorom predsednika Turističnega društva Dobeno, Toneta Vidergarja, ki se je Veteranski godbi Mengeš in godalni zasedbi zahvalil za glasbeni točki ter nagovoril vse prisotne: »Hvala vsem, da ste se udeležili vaškega praznika na Dobenu. Tudi v preteklem letu smo bili v okviru Turističnega društva Dobeno aktivni, izdali smo zloženko z informacijami o Dobenu ter si skupaj z vaškim odborom prizadevali za nadaljnjo obnovo ceste Mengeš Dobeno. Občina je sledila našim predlogom, za zagotavljanje varnosti ter v obnovo odseka vključila tudi posek dreves.« Pred slavnostnim rezanjem traku je prisotne nagovoril tudi Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Zahvala vaškemu odboru Dobeno in Turističnemu društvu Dobeno za opravljeno delovno akcijo, za pomoč pri poseku dreves, kar je nedvomno izboljšalo preglednost na cesti. Obnova ceste za povečanje varnosti vseh udeležencev v prometu se je začela leta 2014, po fazah nadaljevala leta 2015, 2016 in 2017.«
 
Obnova ceste Mengeš Dobeno se je začela v letu 2014 s preplastitvijo približno 400 m ceste pod Boltovim koritom, nadaljevala 2015 z obnovo in preplastitvijo dela cestišča na Zgornjem Dobenu in sicer z obnovo in širitvijo ceste od Dobenskega hrama do Trojanškove domačije. V letu 2016 se je z nadaljevalo rekonstrukcijo ceste na Zgornjem Dobenu, izvedena je bila širitev ceste, posebej v nevarnem ovinku, urejeno odvodnjavanje meteorne vode ter nova preplastitev celotne cestišča.
 
V avgustu letu 2017 pa se je obnovil 1,1 km dolg odsek občinske ceste od Loke pri Mengšu do ceste za Dobeno. Cestišče je bilo v omenjeni dolžini odseka razširjeno, uredile so se bankine in je bilo v celoti preplasteno. Hkrati se je z odstranitvijo nekaterih dreves in brežine na treh nevarnih ovinkih v spodnjem delu povečala preglednost in s tem varna vožnja tako za voznike, kot tudi za veliko število kolesarjev, ki uporabljajo to cesto.