CIVILNA ZAŠČITA


Datum: 11. 4. 2018
Številka: 842-0004/2015-35
 
NAČRT sprejema, nastanitve in oskrbe ogroženih oseb iz Posavske regije ob jedrski ali radiološki nesreči
 
 
 

Datum: 17.3.2016
Številka: 840-1/2016
 
SKLEP o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Mengeš
 
 

Datum: 17.3.2016
 
MERILA za organiziranje in opremljanje enot, služb in organov Civilne zaščite