Javna naročila 2018


Datum: 19. 3. 2018
Številka: 430-5/2018
 
KOŠNJA IN UREJENJE REKREACIJSKIH IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ
 
Številka objave: JN001691/2018-W01. datum objave: 19.3.2018
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 

Datum: 10.1.2018
Številka: 430-20/2017
 
IZVEDBA ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJ ZA GRADNJO NIZKOENERGETSKE ŠPORTNE DVORANE
 
Številka objave JN000117/2018-W01. Datum objave: 10.1.2018
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.