Javna naročila 2017


Datum: 2.10.2017
Številka: 430-17/2017
 
JAVNO NAROČILO IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE ZA LETO 2017/2018
 
Številka objave JN008556/2017-W01. Datum objave: 2.10.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 
 

Datum: 6.6.2017
Številka: 430-16/2017
 
PRENOVA DELA PREŠERNOVE CESTE
 
Številka objave JN005678/2017-W01. Datum objave: 6.6.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 
- Načrti
   - cesta 1
   - cesta 2
   - vodovod 2
   - vodovod 3
   - vodovod 5
 
 
 

Datum: 6.6.2017
Številka: 430-12/2017
 
ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE NA OBJEKTU VRTEC GOBICA
 
Številka objave JN005679/2017-W01. Datum objave: 6.6.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 
 

Datum: 26.5.2017
Številka: 430-13/2017
 
OBNOVA CESTE JP753021 LOKA - DOBENO
 
Številka objave JN00534146/2017-W01. Datum objave: 26.5.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 
 
Objavljeno dne 29.5.2017!

Datum: 26.5.2017
Številka: 430-14/2017
 
SANACIJA CESTE DRNOVO - ŠMARCA, JP662381
 
Številka objave JN005340/2017-W01. Datum objave: 26.5.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 
 
Objavljeno 29.5.2017!

Datum: 25.4.2017
Številka: 430-10/2017
 
REKONSTRUKCIJA ASFALTA IN ODVODNAVANJA NA MOSTU NA KOLODVORSKI ULICI JP 253022
 
Številka objave JN002587/2017-W01. Datum objave: 25.4.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 

Datum: 24.4.2017
Številka: 430-9/2017
 
KOŠNJA IN UREJANJE REKREACIJSKIH IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ ZA ENO LETO
 
Številka objave JN003951/2017-W01. datum objave: 24.4.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 

Datum. 3.4.2017
Številka: 430-8/2017
 
SANACIJA VOZIŠČA GROBELJSKA CESTE (LC253012) OD H.Š. 4 DO H.Š. 39
 
Številka objave JN002587/2017-W01. Datum objave: 3.4.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 

Datum: 14.03.2017
Številka: 430-6/2017
 
NOTRANJA OPREMA - vzhodnega prizidka OŠ Mengeš
 
Številka objave JNMV-0002/2017-S-POG. Datum objave: 14.03.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 
 
Dodano 16.3.2017!
 
 
Dodano 22.3.2017!
- OPREMA
    - klet z opremo
    - klet tehnika
 
 
Dodano 28.3.2017!
 
 
 

Datum: 27.02.2017
Številka: 430-3/2017
 
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V DELU ROPRETOVE CESTE V MENGŠU
 
Številka objave JN 001421/2017-B01. Datum objave: 21.02.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 
- Tekst in grafika:
 
Dodano 8.3.2017!
 
Dodano 14.3.2017!
 
 


Datum: 8.3.2017
Številka: 430-4/2017
 
JAVNO NAROČILO SANACIJA VOZIŠČA GROBELJSKE CESTE (LC 253012) OD HIŠNE ŠTEVILKE 4 DO HIŠNE ŠTEVILKE 39
 
Številka objave JN 001715/2017-W01. Datum objave: 8.3.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE