Javna naročila 2017


Datum: 25.4.2017
Številka: 430-10/2017
 
REKONSTRUKCIJA ASFALTA IN ODVODNAVANJA NA MOSTU NA KOLODVORSKI ULICI JP 253022
 
Številka objave JN002587/2017-W01. Datum objave: 25.4.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE.
 
 

Datum: 24.4.2017
Številka: 430-9/2017
 
KOŠNJA IN UREJANJE REKREACIJSKIH IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ ZA ENO LETO
 
Številka objave JN003951/2017-W01. datum objave: 24.4.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 

Datum. 3.4.2017
Številka: 430-8/2017
 
SANACIJA VOZIŠČA GROBELJSKA CESTE (LC253012) OD H.Š. 4 DO H.Š. 39
 
Številka objave JN002587/2017-W01. Datum objave: 3.4.2017.
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 

Datum: 14.03.2017
Številka: 430-6/2017
 
NOTRANJA OPREMA - vzhodnega prizidka OŠ Mengeš
 
Številka objave JNMV-0002/2017-S-POG. Datum objave: 14.03.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 
 
Dodano 16.3.2017!
 
 
Dodano 22.3.2017!
- OPREMA
    - klet z opremo
    - klet tehnika
 
 
Dodano 28.3.2017!
 
 
 

Datum: 27.02.2017
Številka: 430-3/2017
 
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V DELU ROPRETOVE CESTE V MENGŠU
 
Številka objave JN 001421/2017-B01. Datum objave: 21.02.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE
 
 
 
- Tekst in grafika:
 
Dodano 8.3.2017!
 
Dodano 14.3.2017!
 
 


Datum: 8.3.2017
Številka: 430-4/2017
 
JAVNO NAROČILO SANACIJA VOZIŠČA GROBELJSKE CESTE (LC 253012) OD HIŠNE ŠTEVILKE 4 DO HIŠNE ŠTEVILKE 39
 
Številka objave JN 001715/2017-W01. Datum objave: 8.3.2017
Objavljeno na portalu E-NAROČANJE