Javni razpisi 2020


Datum: 17.1.2020
Številka: 629-1/2020
 
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV ZA LETO 2020
 


Datum: 17.1.2020
Številka: 339-1/2020
 
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 


Datum: 17.1.2020
Številka: 69-2/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 

 
Datum: 17.1.2020
Številka: 329-1/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 

 
Datum: 17.1.2020
Številka: 69-3/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 

 
Datum. 17.1.2020
Številka: 129-1/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 

 
Datum: 17.1.2020
Številka: 69-1/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
 

 
Datum: 17.1.2020
Številka: 629-2/2020
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV DRUŠTVENE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020