Javni razpisi 2017


Datum: 14. 4. 2017
Številka: 629-2/2017
 
JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev za leto 2017
 
 
  

Datum: 17.2.2017
Številka: 69-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Mengeš za leto 2017
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 629-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v Občini Mengeš
 
 
 

Datum. 17.2.2017
Številka: 339-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Mengeš za leto 2017
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 329-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš za leto 2017
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 129-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 69-3/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Mengeš
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 69-2/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2017