Javni razpisi 2018


 
Datum: 12.1.2018
Številka: 629-1/2018
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV DRUŠTVENE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018
 
 
 

 
Datum: 12.1.2018
Številka: 69-1/2018
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018
 
 

 
Datum: 12.1.2018
Številka: 329-1/2018
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018
 
 
 

 
Datum: 12.1.2018
Številka: 69-3/2018
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018
 
 
 

 
Datum: 12.1.2018
Številka: 339-1/2018
 
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018
 
 
 

 
Datum: 12.1.2018
Številka: 69-2/2018
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018