Javni razpisi 2017


Datum: 18.10.2017
Številka: 1100-1/2017-10
 
OBVESTILO O KONČANEM POSTOPKU INTERNEGA NATEČAJA ZA URADNIŠKO DELOVNO MESTO "REFERENT"
 
 
 
 

Številka: 041-2/2017-2
Datum: 7.9.2017
 
 
SKLEP O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV OB VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, DNE 22. OKTOBRA 2017
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
Številka: 609-4/2017-1
Datum: 4.9.2017
 
 
 
 
__________________________________________________________________________
Datum: 21.8.2017
Številka: 041-2/2017-1
 
 
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - VOLITVE PREDSEDNIKA RS 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________
Datum: 21.8.2017
Številka: 040-1/2017-1
 
 
 
 
 
 
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - ZAKONODAJNI REFERENDUM II. TIR 2017
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Datum: 10.7.2017
Številka: 110-0008/2017-1
 
 
INTERNI NATEČAJ za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta občinski redar
 
 
Datum: 10.7. 2017
Številka: 11-0009/2017-1
 
JAVNI NATEČAJ za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta občinski redar
 
 
 
 

Datum: 14. 4. 2017
Številka: 629-2/2017
 
JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev za leto 2017
 
 
  

Datum: 17.2.2017
Številka: 69-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Mengeš za leto 2017
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 629-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v Občini Mengeš
 
 
 

Datum. 17.2.2017
Številka: 339-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Mengeš za leto 2017
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 329-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš za leto 2017
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 129-1/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 69-3/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Mengeš
 
 
 

Datum: 17.2.2017
Številka: 69-2/2017
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2017