Sestava in kontakt NO

 
Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Nadzorni odbor v sestavi:

1. Marjeta Horjak, Kersnikova 26, Mengeš - predsednica
marjeta.horjak@no-menges.si
2. Marko Juvan, Jelovškova 14, Mengeš - namestnik predsednice
marko.juvan@no-menges.si
3. Barbara Justin, Trzinska cesta 18a, Mengeš - članica
barbara.justin@no-menges.si
4. Smiljana Mayer Škofic, Hribarjeva 30, Mengeš - članica
smiljana.mayer.skofic@no-menges.si
5. Mojca Reven, Gorenjska cesta 6b, Mengeš - članica
mojca.reven@no-menges.si
6 Andrej Škrlep, Omajčeva ulica 10, Mengeš - član