Sestava in kontakt NO

 
 
 
Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Nadzorni odbor v sestavi:
 
  1. Ivica Mejač, Topole 50, Mengeš - predsednica
  1. Aleksander Sešek, Gasilska cesta 57, Mengeš – namestnik predsednice
  1. Marjeta Horjak, Kersnikova 26, Mengeš - članica
  1. Mojca Reven, Gorenjska c. 6b, Mengeš - članica
  1. Marko Juvan, Jelovškova 14 Mengeš - članica
  1. Barbara Justin, Trzinska 18 a, Mengeš - članica
  1. Alojz Pišek, Finžgarjeva 13, Mengeš - član