Sestava in kontakt NO

 
 
 
Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Nadzorni odbor v sestavi:
 
 1. Ivica Mejač, Topole 50, Mengeš - predsednica
  ivica.mejac@no-menges.si, 030 720 285
 1. Aleksander Sešek, Gasilska cesta 57, Mengeš – namestnik predsednice
  aleksander.sesek@no-menges.si
   
 1. Marjeta Horjak, Kersnikova 26, Mengeš - članica
  marjeta.horjak@no-menges.si
   
 1. Mojca Reven, Gorenjska c. 6b, Mengeš - članica
  mojca.reven@no-menges.si
   
 1. Marko Juvan, Jelovškova 14 Mengeš - član
  marko.juvan@no-menges.si
 1. Barbara Justin, Trzinska 18 a, Mengeš - članica
  barbara.justin@no-menges.si
   
 1. Alojz Pišek, Finžgarjeva 13, Mengeš - član
  alojz.pisek@no-menges.si