Odbor za okolje in prostor

Občinski svet Občine Mengeš je na podlagi zakona z odlokom ustanovil stalna delovna telesa, ki imajo predsednika in pet članov od katerih se predsednik in najmanj dva člana izvolita izmed članov Občinskega sveta, drugi pa lahko izmed občanov Občine Mengeš.
 
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 
Sestava:
 
 • Franc Hribar, Slomškova 11, Mengeš - predsednik  
 • Nataša Skok, Rašiška cesta 11, Mengeš - članica
 • Tomaž Štebe, Hribarjeva 35, Mengeš - član
 • Jure Šinkovec, Šubičeva 8, Mengeš - član
 • Breda Jamšek, Muljava 33, Mengeš - članica
 • Irena Sicherl, Zoranina ulica 6, Mengeš - član
 
 
 
Naloge:
 
 • prostorsko načrtovanje in občinski prostorski akti, 
 • prostorski ukrepi,
 • komunalna in prometna infrastruktura,
 • varovanje okolja,
 • zaščita in reševanja,
 • stavbna zemljišča in stanovanjska gradnja,
 • kmetijska zemljišča in razvoj kmetijstva,
 • področje okolja in prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti.