Odbor za statutarno pravne zadeve

Občinski svet Občine Mengeš je na podlagi zakona z odlokom ustanovil stalna delovna telesa, ki imajo predsednika in pet članov od katerih se predsednik in najmanj dva člana izvolita izmed članov Občinskega sveta, drugi pa lahko izmed občanov Občine Mengeš.
 
ODBOR ZA STATUTARNO PRAVNE ZADEVE 
 
Sestava:
 
  •   Tina Jamšek, Liparjeva cesta 5, Mengeš - predsednica
  •   Katja Jamšek, Muljava 33, Mengeš - članica
  •   Urša Posavec, Gregčeva ulica 2, Mengeš - članica
  •   Jožef Vahtar, Aljaževa 1, Mengeš - član
  •   Marija Vesna Sešek, Loka pri Mengšu, Gasilska cesta 57, Mengeš - članica
  •   Ana Kolenc, Liparjeva 22a, Mengeš - članica
 
 
Naloge:
 
  • preverjanje medsebojnih usklajenosti občinskih splošnih aktov in njihova usklajenost z ustavo, zakoni  in drugimi predpisi ter oblikovanje in objavljanje prečiščenih besedil občinskih splošnih aktov.