Sestava

Občinski svet, ki je najvišji organ odločanja v Občini Mengeš šteje 19 članov. Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
 
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.
 
V občinski svet so bili na lokalnih volitvah 18. 11. 2018 izvoljeni:
 
1. ROK BURJA, 21.5.1975, Glavni trg 3, Mengeš
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. PETER GUBANC, roj. 1.3.1963, Jelovškova ulica 15, Mengeš  
SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ
3. FRANC HRIBAR, roj. 17.11.1955, Slomškova ulica 11, Mengeš
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. KATJA JAMŠEK, roj. 10.6.1980, Muljava 33, Mengeš  
SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ
5. TINA JAMŠEK, roj. 6.8.1976, Liparjeva cesta 5, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
6. ALEŠ JANEŽIČ, roj. 26.3.1968, Murnova ulica 27, Mengeš
SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ
7. FRANC JERIČ, roj. 31.10.1958, Glavarjeva ulica 8, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
8. dr. URŠKA KOCE, roj. 29.3.1978, Zavrti 18, Mengeš
ZELENI SLOVENIJE
9 MOJCA LIKAR, roj. 26.3.1971, Pot na Dobeno 11, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
10. MATJAŽ LOBODA, roj. 28.7.1970, Gasilska c. 44, Mengeš  
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
11. URŠKA MEHLE, roj. 17.5.1979, Kolodvorska cesta 2a, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
12. BOGO ROPOTAR, roj. 4.2.1962, Kersnikova ulica 29, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
13. ROBERT RUČIGAJ, roj. 24.3.1967, Novakova ulica 14, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ
14. MATIC SLOKAN, roj. 18.2.1991, Levčeva ulica 7, Mengeš
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
15. mag. TOMAŽ ŠTEBE, roj. 15.2.1950, Hribarjeva ulica 35, Mengeš,
ZELENI SLOVENIJE
16. TINA ŠTRUKELJ, roj. 16.1.1981, Pri bajerju 35, Mengeš
FRANC JERIČ - LISTA ZA OBČINO MENGEŠ