Sestava

Občinski svet, ki je najvišji organ odločanja v Občini Mengeš šteje 19 članov. Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
 
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.
 
 
V občinski svet so bili na lokalnih volitvah 5. 10. 2014 izvoljeni:
 
1. BOGO ROPOTAR (LISTA ZA OBČINO MENGEŠ)
    roj. 4.2.1962, Kersnikova ulica 29, 1234 Mengeš
 
2. ALEŠ JANEŽIČ (SMO - SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ)
    roj. 26.3.1968, Murnova ulica 27, 1234 Mengeš
 
3.  TINA JAMŠEK (LISTA ZA OBČINO MENGEŠ)
     roj. 6.8.1976, Liparjeva cesta 5, 1234 Mengeš
 
4.  KATJA JAMŠEK (SMO - SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ)
     roj. 10.6.1980, Muljava 33, 1234 Mengeš
 
5.  MATEJ HRIBAR (SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA)
     roj. 22.5.1984, Slovenska cesta 8, 1234 Mengeš
 
6.  MATEVŽ BOLTA (NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI)
     roj. 6.6.1984, Veselovo nabrežje 15 , 1234 Mengeš
 
7.  MATJAŽ LOBODA (LISTA ZA OBČINO MENGEŠ)
     roj. 28.7.1970, Loka pri Mengšu, Gasilska cesta 44, 1234 Mengeš
 
8.  FRANC HRIBAR (SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA)
     roj. 17.11.1955, Slomškova ulica 11, 1234 Mengeš
 
9.  TOMAŽ ŠTEBE (CIM - CIVILNA INICIATIVA - RADI IMAMO MENGEŠ, LOKO, TOPOLE, DOBENO)
     roj. 15.2.1950, Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš
 
10. NATAŠA SKOK (LISTA ZA OBČINO MENGEŠ)
      roj. 6.11.1965, Rašiška cesta 11, 1234 Mengeš
 
11. PETER GUBANC (SMO - SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ)
      roj. 1.3.1963, Jelovškova ulica 15, 1234 Mengeš
 
12. MIRJAN TRAMPUŽ (SD - SOCIALNI DEMOKRATI)
      roj. 28.4.1950, Muljava 27, 1234 Mengeš
 
13. ROBERT RUČIGAJ (LISTA ZA OBČINO MENGEŠ)
      roj. 24.3.1967, Novakova ulica 14, 1234 Mengeš
 
14. MARIJA SITAR (SMO - SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ)
      roj. 12.11.1949, Slovenska cesta 20a, 1234 Mengeš
 
15. URŠKA TAVČAR (SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA)
      roj. 20.9.1975, Loka pri Mengšu, Trzinska cesta 9, 1234 Mengeš
 
16. URŠA POSAVEC (NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI)
      roj. 24.1.1986, Gregčeva ulica 2, 1234 Mengeš
 
17. URŠKA MEHLE (LISTA ZA OBČINO MENGEŠ)
      roj. 17.5.1979, Kolodvosrka cesta 2a, 1234 Mengeš
 
18. JOŽEF VAHTAR (SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA)
      roj. 6.11.1952, Aljaževa ulica 1, 1234 Mengeš
 
19. BOŠTJAN SKOK (SMO - SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ)
       roj. 7.10.1973, Glavni trg 9, 1234 Mengeš