Komisija za podeljevanje priznanj

Poleg stalnih delovnih teles je Občinski svet na podlagi odloka ustanovil
 
KOMISIJO ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ
 
Sestava:
 
  • Sašo Lemič, Muljava 9, Mengeš 
  • Justina Jerič, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 101, Mengeš
  • Liljana Ošep, svetčeva ulica 5, Mengeš
  • Franc Bevk, Kolodvorska cesta 5, Mengeš
  • Anna Nizza, Hribarjeva ulica 24, Mengeš 
  • Stanislav Golob, Ul. dr. Zajca 8, Mengeš
  • Anton Hribar, Gregčeva ulica 4, Mengeš 
 
 
Naloge:
 
  • Vodi postopek podelitve priznanj Občine Mengeš.