Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

V okviru Občinskega sveta deluje po zakonu določena stalna
 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
 
kjer so vse liste kandidatov, na katerih so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni člani občinskega sveta, zastopane z enim članom oziroma z dvema, če so take liste tri ali manj. Predsednika in člane komisije izvoli občinski svet izmed članov občinskega sveta.
 
Sestava:
 
  •   Robert Ručigaj, Novakova ulica 14, 1234 Mengeš - predsednik,
  •   Matevž Bolta, Veselovo nabrežje 15, 1234 Mengeš - član,
  •   Peter Gubanc, Jelovškova ulica 15, 1234 Mengeš - član,
  •   Franc Hribar, Slomškova ulica 11, 1234 Mengeš - član,
  •   Matej Hribar, Slovenska cesta 8, 1234 Mengeš - član,
  •   Tomaž Štebe, Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš - član, 
  •   Mirjan Trampuž, Muljava 27, 1234 Mengeš - član.
 
 
Naloge:
 
  • Komisija občinskega sveta daje predloge iz področja mandatnih vprašanj, volitev in imenovanj, ki so v pristojnosti občinskega sveta.