Mandat 2018 - 2022

Številka: 9000–3/2019-1
Datum: 13.2.2019
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)
 
S K L I C U J E M
 
1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2019 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Dodatno gradivo prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava.

Številka: 9000-2/2019-1
Datum: 7.2.2019
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
S K L I C U J E M
 
4. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 21. februarja 2019 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 2 in 3 prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Lidija Dovgan Žvegla,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.

 
 
Številka: 9000-1/2019-1
Datum: 11.1.2019        
 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 

S K L I C U J E M
 
3. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 24. januarja 2019 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. SEJE Z  DNE 10.1.2019
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 1 in 6 prejmete naknadno.

Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Manca Jug, LOCUS d.o.o.,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.