Sestava

Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
   
Sestava:
 
  • Jože Rožman, Jelovškova ulica 13, 1234 Mengeš – predsednik,
  • Barbara Kodela Kolar, Slamnikarska cesta 2a, 1234 Mengeš - namestnica predsednika,
  • Katja Jamšek, Muljava 33, 1234 Mengeš – član,
  • Urša Podboršek, Ropretova 22a, 1234 Mengeš - namestnik člana,
  • Ana Kolenc, Liparjeva 22a, 1234 Mengeš – član,
  • Tilen Špenko, Pristava 17, 1234 Mengeš - namestnik člana,
  • Viljem Marjan Hribar, Dalmatinova 10, 1234 Mengeš - član
  • Ivica Mejač, Topole 50, 1234 Mengeš - namestnik člana