Občinska uprava

Uradne ure Občine Mengeš

Uradne ure
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00  in od 13.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Petek: od 8.00 do 13.00

Poslovni čas
Ponedeljek: od 8.00 do 15.00
Torek: od 8.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Četrtek: od 8.00 do 15.00
Petek: od 8.00 do 13.00


OBČINA MENGEŠ

Slovenska cesta 30,1234 MENGEŠ
Telefon: 01 724 71 00
01 723 70 81
Fax: 01 723 89 81
E-naslov: obcina.menges@menges.si

KontaktiŽupan
Direktor občinske uprave
Vložišče

01 723 70 81
obcina.menges@menges.si
Tajništvo župana in uprave

01 724 71 00

branka.smogavec@menges.si
Družbene in društvene dejavnosti

01 724 71 07

041 730 350

marko.kocjan@menges.si
Splošne zadeve občinskega sveta

01 724 71 06

040 852 355

irena.kosec@menges.si
Pravne zadeve

01 724 71 00

040 852 356

urban.kolar1@menges.si
Investicije, okolje

01 724 71 04

040 852 358

uros.drobez@menges.si
Prostor, lokacije, zazidljivost in zemljišča

01 724 71 09

040 852 359

robert.spenko@menges.si
Komunalne zadeve, vzdrževanje in nadzor

01 724 71 01

040 852 353

boris.kavcic@menges.si


01 724 71 05

040 852 354

mitja.dolinsek@menges.si
Finance, računovodstvo in proračun

01 724 71 00

marjana.nahtigal@menges.si

mirela.mesanovic@menges.si


01 724 71 08

anja.kuret@menges.si
Pisarna podžupanov

01 724 71 03 

bogo.ropotar@menges.siVložišče


Vložišče Občine Mengeš
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš
T: 00 386 1 723 70 81
F: 01 723 89 81
E: obcina.menges@menges.si

Uradne ure:
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Petek: od 8.00 do 13.00

Poslovni čas:
Ponedeljek: od 8.00 do 15.00
Torek: od 8.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Četrtek: od 8.00 do 15.00
Petek: od 8.00 do 13.00

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice
Mengeška cesta 9
1236 Trzin
T: 00 386 1 564 47 20
F: 00 386 1 564 47 21
E: inspektorat@trzin.si
Obrazec prijava (za Medobčinski inšpektorat in redarstvo).doc
Letna poročila Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Seznam predpisov Občine Mengeš, na osnovi katerih uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti:

Civilna zaščita


Načrt ZiR ob jedrski in radiološki nesrečiSKLEP o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Mengeš
MERILA za organiziranje in opremljanje enot, služb in organov Civilne zaščite