2020


Rekonstrukcija ceste Zg. Dobeno - Rašica
dodatno objavljeni prerezi

DOBENO_PREČNI_PREREZ_P17.pdf

DOBENO_KARAKTERISTIČENI PREREZI.pdf2019

DELNA REKONSTRUKCIJA DELA CESTE STUDENEC
št zadeve: 430-12/2019
datum objave: 27.05.2019

Razpisna dokumentacija

Obrazci

Popis del

Priloge: PZI dokumentacija