Odkrivanje hišnih imen v Mengšu

Stara hišna imena nosijo pomembno in bogato kulturno dediščino podeželja, ki pa na žalost vedno bolj izginja. Nastala so z namenom razlikovanja ljudi, ko še ni bilo priimkov in hišnih številk, in zato označujejo tudi ostalo lastnino določene domačije, kot so polja, živali in gozd. Marsikje imajo že večstoletno tradicijo, saj se domače poimenovanje posamezne hiše praviloma ne menja, kljub menjavi lastnika oziroma priimka. Dragocena dediščina, ki jo v sebi nosijo hišna imena ni samo zgodovinske narave, temveč tudi jezikovne. S hišnimi imeni se namreč ohranja tudi lokalni narečni govor, ki je sicer vedno bolj podvržen vplivom knjižnega jezika in tujk.

Vabljeni k odkrivanju dediščine domačih krajev v Mengšu: Veliki Mengeš, v torek, 14. september 2021, v Kulturnem domu Mengeš (Slovenska cesta 32).

Za udeležbo na srečanje je zahtevano izpolnjevanje pogoja PCT.

Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala (telefon: 04/581 34 16 ali e-pošta: klemen.klinar@ragor.si). Domačine iz obravnavanih naselij vabimo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje hišno ime.

Projekt »Stara hišna imena« se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je financiran s strani Občine Mengeš, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.