Občina Mengeš

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu

V aprilu so se takoj, ko so vremenske razmere dopuščale, začela investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu. V času trajanja obnove vodovoda in kanalizacije bo vzpostavljena zapora ceste, ki bo označena. Dela se bodo predvidoma zaključila v prvi polovici junija 2021.

Na Pristavi v Mengšu bo v sklopu investicijsko-vzdrževalnih del obnovljenih 185 m vodovoda in 17 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Sistematično investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. Sočasno bo na gradbišču dela izvajala tudi družba Elektro Ljubljana, d. d. Izvajala se bodo gradbena dela na nizkonapetostnem omrežju – NNO Mengeš – Pristava.

Prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času zapore oziroma v času izvajanja del.