Občina Mengeš

Na Levčevi ulici izvedena nujna obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije

Na Levčevi ulici izvedena nujna obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije

Občina Mengeš je po zaključeni obnovi vodovoda in kanalizacije na Glavarjevi ulici z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnik, ugotovila, da je nujna tudi obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije v delu Levčeve ulice. V sklopu vodovodnih in kanalizacijskih investicijsko vzdrževalnih del (330 metrov sekundarnega vodovoda in 13 hišnih priključkov, od tega 5 za večstanovanjske stavbe) je bila na Levčevi ulici v dolžini 250 metrov izvedena tudi obnova cestišča in zamenjava dotrajanih robnikov z zaključnim asfaltiranjem po celotni širini vozišča.

V skladu s potrebami in planom vzdrževalnih del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja se z deli na Glavarjevi ulici in Levčevi cesti nadaljuje zamenjava dotrajanih vodovodov. Vsa investicijsko vzdrževalna dela se izvajajo v sodelovanju z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture Javnega komunalnega podjetja Prodnik.

Vzdrževalno investicijska dela se izvajajo predvsem z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo in zmanjšanjem izgub na vodovodnem sistemu. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustrezno urejenega odvajanja komunalne odpadne vode je ključnega pomena prav redno investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. V okviru del se dotrajana omrežja obnavljajo z novimi, bolj vzdržljivimi, varnimi in okolju prijaznimi materiali, obenem pa se ustrezno urejajo tudi obstoječi hišni priključki.

Tina Drolc