Občina Mengeš

Novogradnja sekundarnega vodovoda na Dobenu

Novogradnja sekundarnega vodovoda na Dobenu

V mesecu maju je JKP Prodnik v dogovoru z Občino Mengeš začel z novogradnjo oz. podaljškom vodovoda na Zgornjem Dobenu, med hišnimi številkami Dobeno 8c do Dobeno 22. 

V tem delu se bo gradil sekundarni vodovod v dolžini 150 metrovNa novozgrajeni vodovod bodo priključeni novi objekti ob trasi vodovoda, prav tako bo izgradnji sledila obnova obstoječih hišnih priključkovSistematično investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. 

Na območju del (na odseku ceste JP753029) bo potekala zapora ceste, ki bo ustrezno označena, dostop do objektov bo omogočen v skladu z navodili izvajalca. Prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času zapore oziroma v času izvajanja del

Dela bodo predvidoma zaključena do 20. julija 2021.