Občina Mengeš

Nujna sanacijska dela na objektu Glasbene šole Domžale, oddelek Mengeš

Nujna sanacijska dela na objektu Glasbene šole Domžale, oddelek Mengeš

Objekt v katerem že več kot sedem desetletij poteka pouk, sedaj Glasbene šole Domžale, oddelka Mengeš, je bil potreben obnove, zato je Občina Mengeš v drugem rebalansu proračuna za leto 2020 rezervirala sredstva za obnovo. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o sanaciji povedal: »V objektu, kjer se več desetletij izobražujejo mladi glasbeniki, je postal nevaren tako za obiskovalce kot za mimoidoče, zato smo pristopili k obnovi. V času epidemije, ko je glasbena šola zaprla vrata za učence in pouk poteka na daljavo, smo se odločili za sanacijo strehe, napušča in fasade.«
Občina Mengeš je, po potrjenem drugem rebalansu proračuna za leto 2020, pristopila k nujnim sanacijskim delom na objektu Glasbene šole Domžale, Oddelek Mengeš, saj je bil objekt z vsakim letom v vse slabšem stanju. Najprej se je izvedla kompletna sanacija strehe, ki je postala nevarna za obiskovalce in mimoidoče, nato je sledila sanacija napušča in delov fasade na mestih, kjer se je luščil omet.
Ob postavljanju gradbenega odra se je ugotovilo, da je potrebno sanirati tudi iztok kanalizacije in izvesti hidroizolacijo temeljev.
Dela na objektu se v teh dneh zaključujejo in glasbena šola bo v osveženi podobi po končani epidemiji lahko odprla vrata za šolarje in obiskovalce.

2_Najprej se je izvedla kompletna sanacija strehe, napušča in delov fasade na mestih, kjer se je luščil omet.

2_Med delom na objektu pa se je pokazalo, da je potrebno sanirati tudi iztok kanalizacije in izvesti hidroizolacijo temeljev.