V nedeljo, 29. maja 2022, na rojstni dan Janeza Trdine je občina Mengeš z osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj v Kulturnem domu Mengeš obeležila občinski praznik Občine Mengeš. Prisotne je najprej nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Občinski praznik je na dan rojstva Janeza Trdine, ki zaznamuje številne dejavnosti v občini, ne samo z vsebinami in svojim delom, ampak so po njem društva tudi poimenovana.« Sledila je podelitev priznanj občine Mengeš, Evelin Greblo in Glasbena sekcija KD Mihaelov – SEJMARJI sta prejela znak Občine Mengeš, Marjan Šinkovec je prejel zlato priznanje Občine Mengeš in Janez Per pa naziv častnega občana Občine Mengeš. Osrednja slovesnost se je nadaljevala s koncertom Mengeške godbe, ki je vključeval tudi na nastop pevskih solistov, članov godbe Maje Keržič in Žana Avblja. Prireditev se je zaključila z druženjem v preddverju Kulturnega doma Mengeš. 

Prireditev se je začela v deževnem vremenu, zato Mengeška godba ob prihodu ni pozdravila udeleženk in udeležencev osrednje slovesnosti s podelitvijo občinskih priznanj v Kulturnem domu Mengeš, ki je na dan občinskega praznika potekala v Kulturnem domu Mengeš. Osrednje slovesnosti se je udeležil Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda.

V prvem delu, v času slavnostnega nagovora in podeljevanja občinskih priznanj, je bila na odru Veteranska sekcija Mengeške godbe, ki je v uvodnem delu skrbela za glasbeno popestritev programa.

Najprej je prisotne nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš, ki se je v svojem govoru poleg pomena Janeza Trdine za občino Mengeš dotaknil tudi volilnega leta, predvsem obljub, ki smo jih deležni: »Obljube so nekaj, realnost oziroma možnost njihove realizacije pa povsem nekaj drugega. V občini nadaljujemo s smelimi projekti, z gradnjo nove jedilnice in kuhinje ter drugih prostorov, ki jih potrebuje osnovna šola. V zaključni fazi je tudi projekt ureditve vhoda in drugih elementov šole, ki so v preteklosti urejali stihijsko, v enotno celoto, ki bo predstavljala tako veliko šolo kot je Osnovna šola Mengeš. Seveda pa je kar nekaj projektov tudi na drugih področjih, začeli bomo z rekonstrukcijo Slovenske ceste, nadaljuje se gradnja regionalne povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana, …« 

Kot prva je priznanje, znak Občine Mengeš, prejela Evelin Greblo, ki je izjemne rezultate na glasbenem tekmovanju potrdila z interpretacijo in brezhibnim nastopom na odru Kulturnega doma Mengeš.

Evelin Greblo je učenka Glasbene šole Domžale. V šolskem letu 2021/2022 obiskuje 4. razred klavirja in 3. razred harfe. Kot harfistka se je pod mentorstvom prof. Urške Križnik Zupan udeležila državnega Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov TEMSIG 2021 v maju 2021, na katerem je v I.a kategoriji (najmlajši tekmovalci) osvojila 100 točk, kar pomeni absolutno 1. mesto, 1. nagrado, zlato plaketa. Strokovno žirijo je navdušila do te mere, da so ji podelili posebno priznanje za najbolj obetavno tekmovalko in posebno priznanje za doseženih 100 točk. 

Sledila je podelitev znaka občine Mengeš Glasbeni sekciji KD Mihaelov sejem – SEJMARJI za več kot trinajstletno predano delo, za katero so prejeli tudi številna priznanja in nagrade v Slovenij in tujini. Prisotnim v dvorani so se predstavili tudi z glasbo, poleg ustne harmonike so glasbene užitke pričarali še s kitaro, harmoniko in basom.

Glasbena sekcija KD Mihaelov sejem – SEJMARJI je začela z delovanjem pred skoraj 13 leti v okviru KD Mihaelov sejem in tako uspešno nadaljuje glasbeno pot predhodne orgličarske skupine Kosci (delovali že od leta 2009). Sestava skupine se je z leti spremenila, danes jo poleg basovske, akordične in solo orglic sestavljajo še harmonika, kitara in bas. Sejmarji svoj čas namenjajo tudi poučevanju, izdali so priročnika igranja na orglice, in organizaciji mednarodnih srečanj orgličarjev. Na mednarodnem tekmovanju »Ah te orglice« v letu 2022 je SEJMARJE strokovna komisija, kot v preteklosti že nekajkrat, ponovno uvrstila med najboljše udeležence in na zaključni večerni nastop. S skladbo »Tvoj nasmeh« so se ob še nekaj slovenskih izvajalcih predstavili v družbi orgličarjev iz Nemčije, Avstrije, Kolumbije in Poljske.

Sledila je podelitev zlatega priznanja Marjanu Šinkovcu za aktivno članstvo v PGD Mengeš vse od leta 1967. V kratkem nagovoru seje posebej zahvali vsem za sodelovanje, posebej pa še družini, ki ga je podpirala pri njegovem delu.

Marjan Šinkovec je bil dolgoletni podpoveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Mengeš, kjer se je  izkazal na vseh področjih dela operative. Njegovo delo zaznamuje preudarnost in umirjenost v odločitvah. Aktivno se je udeleževal različnih gasilskih tekmovanj, tudi v članski ekipi A in B.  Njegovo delo pa je zaznamovalo tudi druga društva, kot rekreativni igralec badmintona je bil soudeležen pri začetnih vadbah in učenju badmintona; nepogrešljivi člen je v Društvu tabornikov Mengeš, kjer vrsto let skrbi za popravilo orodja in taborniške opreme ter opravlja vzdrževalna dela v in na taborniški hiši in okolici; njegovo delo je bilo izrazito tudi v Kolesarskem društvu Mengeš, kjer je bil podpisnik in soustanovitelj društva ter dolgoletni član Upravnega odbora; bil je tudi dolgoletni član Smučarskega društva Mengeš in kot smučarski vaditelj nemalo Mengšanov naučil prvih smučarskih zavojev na tečajih. Z Zlatim priznanjem se mu občina zahvaljuje za več kot 60 letno delo v različnih društvih v občini Mengeš, predvsem za prizadevnost in predanost gasilstvu, humanitarnemu delu, promociji športa in rekreacije v občini Mengeš.

Sledila je podelitev naziva častni občan občine, ki se podeljuje vsake 4 leta. Naziv častni občan je prejel Janez Per za svoje delo v družbenem in društvenem življenju občine ter za promocijo občine v Sloveniji in v svetu. V svojem govoru se je zahvalil vsem, za podporo in sodelovanje ter k vključevanju v društveno življenj občine povabil vse občanke in občane: »Občina Mengeš ima vse kar imajo veliki, pa vendar ostajamo majhni, predani drug drugemu. Številni me sprašujete, kdaj postaneš Mengšan. Ko se vključiš v društva, v življenje občine. Pomembno je, da ne razmišljajmo, kaj nam občina lahko da, ampak kaj lahko mi damo občini. Spoštujmo se, radi se imejmo in vsi bomo dobro živeli. Hvala predlagateljem, hvala županu in drugim. S ponosom sprejemam to priznanje.« Nato je z Veteransko sekcijo mengeške godbe zaigral znano pesem z naslovom Janezov bariton.

Janez Per se v društvenem življenju občine Mengeš vključil v rani mladosti. Otroštvo je preživljal na domačem dvorišču in v očetovi kovačnici. Doma so imeli tudi kmetijo, zato je bil vajen dela. Prosti čas je namenil različnim mengeškim društvom, deloval je v KD Mengeška godba ter v PGD Mengeš, kjer je imel vlogo desetarja.
Aktivno je začel delovati tudi v Krajevni skupnosti Mengeš in se času slovenske pomladi priključil Slovenski kmečki zvezi, današnji Slovenski ljudski stranki. Po odcepitvi občine Mengeš od občine Domžale je bil en mandat, od 1995 do 1998, župan občine Mengeš in en mandat, od leta 1996 do 2000 poslanec v Državnem zboru RS. Z glasbenim delovanjem v Alpskem kvintetu in Diksilend bendu je bil aktiven doma in v tujini ter ponesel dober glas o Občini Mengeš predvsem na nemško govoreča območja. Bil je bil pobudnik za številna medkrajevna sodelovanja, pobratenja občin in gostovanja društev.
Poleg glasbe je dejaven tudi pri organizaciji Mihaelovega sejma, ki je bil eden največjih na kranjskem. Leta 1996 je bilo z namenom ohranjanja kulturne dediščine ustanovljeno Kulturno društvo Mihaelov sejem, katerega ustanovni član je tudi Janez Per. Poleg tega je tudi dolgoletni član Turističnega društva Mengeš. Za vse njegovo udejstvovanje v občini Mengeš se je Janezu Peru podelil naziv častni občan občine Mengeš.

Po podelitvi priznanj je sledil koncert Mengeške godbe, ki se je predstavila s pesmijo Jupiter Hymn 3, skladatelja G. Holst/J. DeMeij: pesmijo Tam, kjer sem doma, skladatelja J. Privšek, pri kateri je godbi kot solist pridružil član Žan Avbelj 3; skladno Slovenski kruh, skladatelja R. Smolnikarja, pri kateri se je godbi kot solistka pridružila članica Maja Keržič. Godba je v repertoar pesmi vključila tudi pesem tekmovalnega programa Goddes of Fire, skladatelja S. Reineke. Na tekmovanju v letu 2022 se je predstavila s štirimi skladbami in v prvi težavnostni stopnji prejela najvišje, zlato priznanje. Sledila sta še dva solistična nastopa Žana Avblja, godbi se je pridružil pri pesmi You Raise Me Up skladatelja J. Groban/F. Bernaerts in pri pesmi Vrača se pomlad skladatelja J. Privšek/P. Per. Mengeška godba je svoj nastop zaključila s pesmijo Mengeška 3, skladatelja J. Burnik/V. Štrucl. Po vztrajanjem aplavzu je godba publiko nagradila še z dvema skladbami, pri skladbi Prijatelji ostanimo prijatelji sta se godbi pridružila Maja Keržič in Žan Avbelj, nastop pa se je zaključil s skladno Slovenci – vstanemo.

Prireditev sta povezovali Mirjan in Manca Kepic. Po končanem uradnem delu je sledilo še fotografiranje. Osrednja slovesnost pa se je zaključila z druženjem v avli Kulturnega doma Mengeš.