Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
šPORTNA DVORANA MENGEŠ
VIDEONADZOR


Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem varstvu osebnih podatkov — GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP), je namen tega obvestila seznaniti obiskovalce dvorane ter druge posameznike o obdelavi osebnih podatkov in načinu zagotavljanja pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi GDPR.


Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov.pdf