Dodatni zdravnik družinske medicine v Zdravstveni postaji Mengeš

Obveščamo vas, da bo dr. Gabrijela Kovač Mohar 15. 5. 2023 prenehala z delom v svoji ambulanti zaradi odhoda v pokoj. Vse njene paciente bosta prevzeli dve zdravnici Zdravstvenega doma Domžale (dr. Majda Brovč in dr. Aleksandra Haring), ki bosta tako kot dr. Kovač Mohar delovali v Zdravstveni postaji Mengeš. Za vpis pri novih zdravnicah je treba podpisati pristopno izjavo, ki jo bodo pacienti dr. Kovač Mohar prejeli po pošti. Predvidoma bo v ambulantah možno sprejeti še nekaj neopredeljenih pacientov.

Zainteresirane občane pozivamo, da svoj interes čim prej sporočijo na telefonsko številko 01 7245 904, na kateri smo dosegljivi med tednom od 7. do 13. ure. Na omenjeni številki bomo vodili seznam pacientov, ki bi se želeli vpisati v novo ambulanto v Mengšu, in jih nato povabili v ambulanto glede na število razpoložljivih mest.

Do 15. 5. 2023 dr. Kovač Mohar nadomešča dr. Melanija Nikić Gačeša v svoji ambulanti. Od 16. 5. 2023 pa z delom pričneta dr. Majda Brovč in dr. Aleksandra Haring, začasno na lokaciji ZD Domžale, Mestni trg 2, Domžale. V Zdravstveni postaji Mengeš bo v ambulanti dr. Kovač Mohar predvidoma do konca meseca maja potekala prenova in preureditev prostorov novih ambulant.

Urnik in lokacija delovanja novih ambulant bosta objavljena na spletni strani ZD Domžale (https://www.zd-domzale.si/ambulante-in-oddelki/) .


Veseli smo, da lahko za občane občine Mengeš zagotovimo še boljšo dostopnost do družinskega zdravnika v prenovljenih prostorih Zdravstvene postaje Mengeš.


Občina Mengeš in Zdravstveni dom Domžale