Občina Mengeš

Od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek bo zgrajena kolesarska steza in hodnik za pešce

Od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek bo zgrajena kolesarska steza in hodnik za pešce

Z željo po ureditvi prometa v okolici družbe Lek je občina pristopila k izgradnji kolesarske steze in hodnika za pešce, kar bo omogočalo prihod do delovnega obrata družbe Lek tudi kolesarjem in pešcem. S tem naj bi se na območju mirujočega prometa družbe Lek zmanjšala količina prometa z avtomobili ali motorji.

Izvajalec za gradbena dela, za gradnjo kolesarske steze, hodnika za pešce in ureditev cestišča, je bil izbran v postopku javnega naročila v mesecu juliju, dela se bodo pričela v začetku septembra. V delu, kjer se bo gradila kolesarska steza in hodnik za pešce, od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek v skupni dolžini 128 metrov, bo urejena tudi javna razsvetljava.

Občina Mengeš vsako leto nameni del proračuna za izgradnjo, prenovo in obnovo cest v občini, saj s tem zagotavlja večjo pretočnost prometa, nižje vzdrževalne stroške, predvsem pa varnost za vse udeležence v prometu.